Ustanovení všech závodů organizovaných spolkem H – triatlon, z.s.:

 

 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů, rozhodčího a příslušníků policie.
 • pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům ani za škody jimi způsobené
 • první pomoc je zajištěna záchrannou službou
 • pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti propozicím závodu z důvodů nepředvídatelných okolností, včetně zrušení závodu bez náhrady
 • děti mohou závodit pouze v doprovodu a se souhlasem svých zákonných zástupců
 • možnost využití úschovny
 • registrace příchozích závodníků končí 60 minut před jejich startem, předem přihlášení závodníci se musí prezentovat nejpozději 30 minut před startem
 • v případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč, prosím připevněte si čip dle instrukcí a určitě ho neztratíte
 • startovné se nevrací, maximálně 14 dní před konaným závodem je však možné provést převod na jiného závodníka v rámci daného závodu
 • na cyklistické části triatlonových závodů je povinná helma
 • pořadatel neproplácí cestovní náklady
 • možnost využití neoprenů v plaveckých částech triatlonových závodů bude určena rozhodčím dle teploty vody před konáním závodu
 • povinností každého závodníka na cyklistické části triatlonových závodů je mít řídítka zabezpečena gumovými kryty