img_6318

Organizační tým H-Triatlon Tour: zleva Ondřej Pospíšil, Jan Krykorka, Barbora Šimončíková, Michal Polanecký, Lucie Plačková, Marcel Voneš a Vladislav Dykast.

Kontakt pro marketingovou spolupráci a reklamu:

Marcel Voneš
E: vones@htriatlon.cz
M: + 420 702 063 618

 

Korespondenční adresa:
H-Triatlon, z.s.
A: Trojická 437/20, 128 00 Praha 2
 

Fakturační adresa:
H-Triatlon, z.s.
A: Smrčinská 12, Praha 5
IČO: 22872183
DIČ: CZ 22872183

E: email@htriatlon.cz
M: + 420 725 933 660
W: www.htriatlon.cz
Bankovní spojení: 2102303757/2700